Oyun Rehberi > Knight'ın Tadını Çıkarın > Castle Siege > Chaos
Enjoy Knight

Castle Siege: Chaos

Bölüm 1: 70 yıl önce

Pathos'un dış askerleri Delos'un Kuzey Eslant Nehri deltalarında muhafızlık yapmaktadır!
Delos'un Lordu Idid, evcil bir güvercinin ayağına bağlı olan kısa bir mektubu okumaya devam ediyordu. Üzerinde kimin gönderdiğine dair herhangi bir imza bulunmayan bu mektup, lorda saygılı ve hoş sözcüklerle hitap ediyordu.

Mektubun üzerindeki koyu renkli kan ise durumun acil olduğunu söyler gibiydi.Bölüm 2: Delos'un Onuru

Idid, Adonis'in 6 kıtasının da gücünü alarak büyümeye devam ederken, Delos Eslant Nehri yakınlarında, göçebelerin mola verdiği küçük bir ülkeydi. Nehrin karşı bölgesi sonsuz kum dağlarından meydana gelmişti. Her ne zaman kuvvetli bir rüzgar esip geçerse, Kuzey Vadi'de bulunan ve ürünlerinin ticaretleri ile uğraşan çok sayıda Orc'un da ticaret için kullandıkları yollar değişiyordu.

Köyün lideri olan baba, köye yapılan bir Orc saldırısında öldüğü sırada, Idid 17 yaşındaydı. Ve Ubari ailesinin geleneklerine göre, köyün yeni lideri Idid oldu. Idid, genç müritleri ile bir depo inşa etti ve onu büyüttü. Yaptığı eylemler köylüler tarafından çılgınca olarak nitelendiriliyordu. Delos ise yalnızca göçebeler için var olan bir yerdi. Göçebeler burada mola verebilir ve çeyrek gün boyunca tüccarların yolundan uzaklaşabilirlerdi. Delos'u ziyaret eden tüccarlar 5 gruptan oluşuyordu.

10 yıllık süreç esnasında Delos değişti. Eslant'ın köyü tüccarlar tarafından bilinmekteydi ve yıllar geçtikçe ziyaretçileri 2 katına kadar arttı. Idid'in yaptığı ikinci iş ise; tüm Orc'ları paralı asker haline getirmek oldu. Delos'ta kalan tüccarlar korunma için para ödemek zorunda kalsa da, bu yöntem ile tüccarların sayıları arttı.

En sonunda Idid, 6 kıtanın da serbestçe ticaret yapabileceği bir market inşa etti. O zamana kadar, Bunun yanı sıra Delos'a büyük bir kale de inşa edildi. Ve gerçekten de Delos 30 yıl içerisinde en zengin kent haline geldi.

Delos şehri, kıtaların yollarının kesiştiği bir yerdi. Bu da tüm zenginliklerin Delos'ta olması gerçeğini doğuruyordu.Bölüm 3: Delos'un Kayıp Şehri

Savaş başladığında, barbarların ulusu Brindo ve beyaz büyücülerin şehri Ardream yıkıldı ve ateşe verildi.

Küçük bir kent olan Delos'ta bu yıkımdan kaçamamıştı.

Ancak Idid umudunu kaybetmedi. Delos'un zenginliklerini kullanarak büyücüleri yanına çağırdı ve en güçlü büyülü oluşumu meydana getirdi.

Aegis Delos'u başka bir bölgeye götürecek ve savaş bitene kadar da geri getirmeyecekti.

Büyülü oluşum Idid'in komutası ile birlikte çalışıyordu. Bu kadar büyük bir kalenin hareket edebileceğine inanmayan insanlar, yalnızca olayları izlemekle yetiniyordu. Ancak büyülü oluşum insanların beklediği gibi yalnızca bir fantezi değildi.

Orası hiçbir fanteziye yer vermeyecek kadar gerçekçiydi.

Güçlü bir kum fırtınası şehre geldiğinde, geriye kalan tek şey Eslant Nehri'nin kum yamaçlarıydı. Geriye kalan her şey gitmişti.Bölüm 4: Moradon Kalıntıları

Pathos, Manes'in büyülü bir noktasına taşındıktan sonra savaş sona erdi. Geride sadece Eslant'ın kum yamaçları kalmıştı. Ve 70 yıl sonra, Delos'un hikayesi yalnızca eski savaşçılar tarafından konuşulur olmuştu.

Bir gün, 7 anahtarın koruyucusu Cashan'ın mezarını araştırırken, Delos hakkında net bir kanıt bulundu. Cashan'ın parşömenlerinden bir tanesinde, Kuzey Moradon'daki harabelerin gerçekleri ve Dimension'ın kapısını açmak için bir yol bulunuyordu. Cashan savaş sonunda efendisine bilgileri iletmekle görevli olan birisiydi ancak başarılı olamamış ve Pathos'un izcileri tarafından öldürülmüştü.Bölüm 5: Şövalyelerin Çağı

Hiçkimse yoktu.

Birkaç gün boyunca, Delos izciler tarafından araştırılarak raporlanmıştı. Rapora göre halen 70 yıl önce olduğu gibi kalmıştı ancak içerisinde geriye hiçbir şey kalmamıştı. Hatta bir ceset bile yoktu. Idid'in ofisinden gelen rapor, 70 yıl önceki büyülü oluşum anından bahsediyordu. Büyük savaştan sonra Delos, ne El Morad'a ne de Karus'a ait değildi.

Moradon'un tüccarı Cartel, bu konuda hızlı hareket etti. Ve bir anlaşma imzalandı. Delos'un lordları Cartel'in güvenliğini koruyacak ve Cartel'de onlara vergi ödeyecekti. Tüm şövalyeler tüccarların ayrımcılıkları hakkında konuşuyordu. Kaos dönemiydi. Şövalyeler kaleyi ele geçirerek kimin kale sahibi olacağını biliyordu. Ulus Delos'ta hiçbir şey demekti. Güç yeni düzenin öncüsü olmuştu.