Oyun Rehberi > Knight'ın Tadını Çıkarın > Oynanış > Eşya Yükseltme
Enjoy Knight

Oynanış: Eşya Yükseltme

Item Upgrade Process

Moradon'da bulunan Charon'un yanındaki Magic Anvil'e tıklayarak eşya yükseltmesi yapılabilir. Yükseltilecek olan eşya ve yükseltme kağıdı konulduktan sonra işlem yapılabilir.

Item Upgrade Window

Preview butonuna basılarak eşya yükseltmesinin başarılı olması durumunda meydana gelecek olan gelişmiş hali görülebilir.

Yükseltme işlemleri için Low, Middle, High Class ve Unique seviyelerinde ayrı ayrı yükseltme kağıtları bulunmaktadır.
Her yükseltme kağıdı yalnızca bir kez kullanılabilir.Silah Yükseltmesi

Upgrade Scroll Silah, zırh ve kalkanların saldırı ve diğer ekstra özelliklerini belirli bir oranda arttırır. Bir eşya maksimum 10. seviyeye kadar yükseltilebilir. Yükseltme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.


Reduce Scroll Seçilen eşyanın daha düşük gereksinimler istemesi için niteliklerini düşürür.
Nitelikleri düşürülmüş bir eşya ile yükseltme işlemine devam edilebilir ancak bu eşyaya artık farklı bir nitelik eklenemez. Düşürme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.


Elemental Scroll Seçilen eşyaya ekstra hasar ekler. Ekstra hasar; Fire, Glacier, Light ve Poison şeklinde farklı türlerde olabilir. Elemental nitelikleri eklenmiş bir eşyaya artık farklı bir nitelik eklenemez. Ekleme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.


Dispell Scroll Light, Fire veya Glacier niteliklerine sahip olan bir staffı yine bu nitelikler arasında değiştirir.
Elemental Spell ile Oluşturulan Silah Nitelikleri

Elemental Spell ile eklenebilen Fire, Glacier, Light ve Poison adında 4 nitelik vardır. Türlerine göre belirli seviyelere geldiklerinde parıldama efektleri görülmeye başlanabilir.

4 Elemental Attributes


Zırh Yükseltmesi

Upgrade Scroll Zırh levelini arttırır ve bununla birlikte defansını, stat puanlarını ve diğer ek özelliklerini de yükseltir. Maksimum 10 levele kadar yükseltilebilir. Yükseltme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.


Enchant Scroll Zırh üzerinde Strength, Dexterity, Health, Intelligence ve Magic Power gibi stat puanı nitelikleri verir. Ayrıca stat puanı bonuslarını da arttırır. Ekleme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.


Immune Scroll Eşyaya Resistance bonusu ekler. Ekleme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.


Reduce Scroll Seçilen eşyanın daha düşük gereksinimler istemesi için niteliklerini düşürür. Nitelikleri düşürülmüş bir eşya ile yükseltme işlemine devam edilebilir ancak bu eşyaya artık farklı bir nitelik eklenemez. Düşürme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.
Rebirth Eşya Yükseltme Sistemi

Rebirth eşyasını yeni ve daha gelişmiş bir seviyeye taşır. Normal sisteme göre bir eşyanın yükseltme işlemini bölümlere ayırır. Normal bir eşyaya gerekli kağıt ile birlikte rebirth basılabilir.

Rebirth Items

*Rebirth Eşyası Nasıl Değiştirilir/Yükseltilir
Normal bir eşyayı rebirth bir eşya haline çevirmek için Anvil'den Rebirth Scroll alınmalıdır. Yükseltme işlemi normal eşya yükseltmesi gibidir. Ve bunun için Rebirth Item Strengthen Scroll kullanılır.